12. 07. 2024 12:27 hod.
www.ubytovaniklima.cz

Informace o webu

Základní informace

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.ubytovaniklima.cz (dále též jen Web) je Ivan Klíma, se sídlem Hořejší Vrchlabí 113, 543 02 Vrchlabí, IČ: 00215678, DIČ: CZ6659240181, zapsán u MČ Praha 9, Úřad MČ, odb. živnostenský dne 9. 1. 2014, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Jako vlastníkovi nám náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu umístěnému na stránkách www.ubytovaniklima.cz, včetně textu, fotografií, multimediálního obsahu, grafiky a designu stránek, jakož i k dokumentům i dalším souborům, pokud jsou na tomto webu nabízeny ke stažení.

Práva a povinnosti návštěvníků se při používání těchto stránek řídí pravidly uvedenými v tomto dokumentu „Informace o webu“. Práva a povinnosti se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále též jen „uživatelé“). Uživatelé vyjadřují svůj souhlas s těmito pravidly a povinnostmi tím, že vstoupí na kteroukoli ze stránek Webu.

Technické informace o Webu

Obsahová stránka prezentace je vytvořena XHTML 1.0 Strict, vizuální stránka prezentace s využitím CSS3. Web dále využívá scriptování na straně klienta pomocí JavaScriptu propojeného s technologií AJAX.

Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MIČR (Best practice – pravidla pro tvorbu přístupného webu, z 25. 8. 2004), k hlavním normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999), s důrazem na splnění pravidel s prioritou 1, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 4. 2. 2004).

Cookies

Jako většina internetových stránek, i stránky www.ubytovaniklima.cz používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například sledujeme celkový počet návštěvníků na tomto webu.

Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Více informací najdete na:

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce „Ivan Klíma“ si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a dělá vše proto, aby vaše sdělené osobní údaje u něj byly v bezpečí.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále též jen „ZOOÚ“), a o změně dalších zákonů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen GDPR).

Osobní údaje správce nepředává žádné jiné straně a chrání je před jejich zneužitím.

Správce můžete kontaktovat na emailu: info@ubytovaniklima.cz nebo písemně na adrese: Hořejší Vrchlabí 113, 543 02 Vrchlabí.

Nakládání s osobními údaji

Zpracováváme osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete, a to z následujících důvodů:

 1. Abyste mohli využívat naše služby, abychom vás mohli upozornit na změny v našich službách, abychom vám mohli poskytovat průběžnou pomoc a technickou podporu.
 2. Abychom byli schopni naše návštěvníky a uživatele kontaktovat za účelem zasílání obecných nebo personalizovaných oznámení týkajících se služeb nebo propagačních zpráv.
 3. Za účelem zařizování, garantování a nabízení určitých soutěží, událostí a propagačních akcí, sledování výsledků, kontaktování vítězů a předávání cen a získaných výhod.
 4. Za účelem plnění veškerých příslušných zákonů a jiných předpisů.

Osobní údaje můžeme zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 1. Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby nebo produktu (např. k plnění smlouvy dochází nejčastěji v případě uzavření závazné objednávky, členstvím nebo užíváním určité služby).
 2. Plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Ochrana osobních údajů

Správce není zavázán sledovat anebo opravovat jakákoliv data poskytnutá návštěvníky Webu a žádným způsobem neručí za takováto data vložená návštěvníky Webu. Správce si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a opravit, doplnit či odstranit je bez udání důvodu.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé. Správce je povinen na vaši žádost vás informovat o tom, kdo a jakým způsobem bude vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být tyto osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace je stanoven v GDPR.

Další nepřímé údaje: IP adresa, Soubory cookies (pro účely fungování webu a jeho procházení).

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje mohou být získány prostřednictvím především obchodní činnosti správce.

Informace, které o vás shromažďujeme, nesdělíme nikomu, používáme je, abychom vám poskytli naše služby. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a můžete tento souhlas kdykoliv v budoucnu odvolat.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • Máte právo od nás získat všechny Osobní údaje, které o vás uchováváme. Požádat o zaslání souboru s vašimi osobními údaji můžete prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem: info@ubytovaniklima.cz.
 • Máte právo požadovat doplnění, opravu, anonymizování či smazání neúplných, nesprávných či neaktuálních Osobních údajů.
 • Máte právo požádat o výmaz vašich osobních údajů. Právo na výmaz vám můžeme odmítnout pouze ze zákonných důvodů, a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti nebo oprávněný zájem správce.
  Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých případech, zejména pokud si přejete, abychom Osobní údaje smazali či ukončili jejich zpracovávání, to může znamenat, že vám již nebudeme moci poskytovat naše služby.
 • Z důvodu přenesení osobních údajů máte právo požádat o soubor vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.
 • Správce má právo za opakované poskytnutí služeb ohledně předání informací o Osobních údajích a vykonání požadovaných akcí (výmaz, doplnění, opravení dat, přenesení atd.) požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud si myslíte, že Ivan Klíma tyto Zásady nedodržel, obraťte se na nás prostřednictvím emailu info@ubytovaniklima.cz. V případě oprávněnosti vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.

Informace o autorovi webu

Stránky www.ubytovaniklima.cz realizovala a spravuje firma apreal.

Kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy, informace o problémech se zobrazováním těchto stránek nebo pokud si myslíte, že Ivan Klíma zásady výše uvedené nedodržel, prosím zasílejte na adresu správce info@ubytovaniklima.cz. V případě oprávněnosti vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.

Kontakt a rezervace

Hořejší Vrchlabí 113
543 02 Vrchlabí


GPS: 50.6486469N, 15.6063511E
Telefon: +420 499 426 388
Mobil: +420 737 748 133
E-mail: info@ubytovaniklima.cz